Seminarska

 


Seminarska naloga je pisno podajanje snovi. Obravnava vsebinsko zaokroženo strokovno snov, ki smo jo večji del povzeli v strokovni literaturi. Seminarsko nalogo lahko tudi predstavimo v obliki referata na različne načine (fotografije, e-prosojnice, miselni vzorec idr.). Oblika in gradniki seminarske naloge so določeni in jih je treba upoštevati. Seminarska naloga mora vsebovati: naslovnico (šola, naslov referata, avtor in razred, kraj in datum izdelave), kazalo vsebine (za naloge z več kot 5 stranmi), vsebino (smiselno urejena v poglavja in podpoglavja z oštevilčenimi stranmi) ter seznam virov in literature. Vse vire in literaturo navajaš (citiraš) – navedeš priimek in ime avtorja, letnico izdaje dela, naslov, založnika in kraj izdaje. Navajaš tudi vire z medmrežja (celotni URL naslov ter dodamo datum zajema podatkov). Citirana dela urediš po abecednem redu priimkov avtorjev. 

 

Kriteriji in točkovnik  >>>