IV. osnovna šola Celje


Četrta osnovna šola Celje je prve učence sprejela 5. septembra 1962. Na šoli je bilo zaposlenih 47 oseb ter vpisanih 1044 otrok, razporejenih v 29 oddelkov. Pod mentorstvom Romana Leška smo leta 1967 na prvi pionirski atletski olimpiadi dosegli največ prvih mest. Istega leta se je šola vključila v gibanje Bralna značka, leto dni kasneje pa smo sodelovali na prvem tekmovanju Vesele šole. Leta 1970, ko smo prešli na petdnevni delovni teden, je šola pridobila novo športno igrišče. Leta 1975 se je IV. osnovna šola Celje preimenovala v Osnovno šolo Ivana Kovačiča Efenke. Leta 1984 smo dobili prvi računalnik  Sinclair ZX Spectrum. Šola je leta 1992 postala samostojni javni zavod in se preimenovala v IV. osnovno šolo Celje. Ob 20-letnici mladinskega raziskovalnega dela leta 1993 smo ustanovili klub mladih raziskovalcev in mentorjev Heureka. Leta 1996 je luč sveta ugledala Facka, nova maskota šole. Leta 1997 je šola pridobila status izobraževalnega centra za računalniško opismenjevanje. Leta 1999 so dečki postali šolski mladinski državni prvaki v rokometu, šola se je vključila v mednarodno mrežo Unesco ASP šol in bila izbrana med pet najboljših na področju računalništva v Sloveniji. Leta 2000 je ekipa sedmošolcev zmagala na kvizu Male sive celice. Štirideseti rojstni dan šole smo leta 2002 počastili z odprtjem Fackine kolesarske poti. Tradicijo ljudskih plesov je leta 2003 oživila folklorna skupina Facka. Leta 2004 smo zaključili s popolno prenovo šole. Člani otroškega pevskega zbora so leta 2005 na svetovnem pevskem festivalu Festa Musicale v Olomoucu osvojili srebrno priznanje. Istega leta je šola postala Unesco središče, drugo v Sloveniji. Leta 2006 smo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine prvič organizirali Celjsko miljo – tek prijateljstva po poti nekdanjega mestnega obzidja. Leta 2010 je šola prejela Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. Leta 2012 smo začeli mednarodno izmenjavo z učenci Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu ter leta 2013 z učenci osnovne šole Đura Jakšića iz Zrenjanina. Istega leta smo na športnem igrišču uredili šolski zelenjavni vrtiček s 44 rastlinskimi vrstami. Leta 2014 je zaživela skupina za medvrstniško mediacijo. Leta 2016 smo zaradi nadpovprečnih rezultatov in pestrega kulturnega udejstvovanja pridobili naziv Kulturna šola. Leta 2021 je IV. osnovna šola Celje, kot prva osnovna šola v Sloveniji, prejela prestižni Standard o kakovosti ISO 9001