Izbor informacij

 


Danes imate na voljo skorajda neomejeno število informacij; najpomembnejše je, da najdete  kakovostne. Prve informacije dobite iz učbenika. Smiselno je, da informacije nadgradite s pomočjo strokovne literature. Ne glede, ali je v tiskani ali elektronski obliki, je “sprehod” po knjižnici velikokrat bolj učinkovit (in prijeten) kot mukotrpno brskanje po spletu.

Ko iščete informacije na spletu, ne obupajte! Ne zadovoljite se s prvo povezavo, ki se vam odpre v brskalniku. Prelistajte strani in poiščite kakovostne in strokovne. Iskane pojme/besedne zveze preberite, izpisujte in združujte podatke v kakovostne informacije. Poiščite fotografije, simulacije, filme, podatke, primerjave. Sestavite svoj opis. Združujte informacije iz različnih virov. Prebrano zapišite s svojimi besedami! Zgolj prepisovanje ni priporočljivo – dela je veliko, rezultat pa ničen. 

 

Vire in literaturo je nujo treba navajati (citirati)! 

Sproti izpisujete in navajate vire, ki jih uporabljate. Pri tiskani literaturi navedete priimek in ime avtorja, naslov dela, leto in kraj izdaje ter založbo. Zgodovinske ustne vire iz prve roke navajate  s priimkom in imenom, letnico rojstva ter krajem bivanja. Spletne vire citirate kot tiskane ter dodate URL naslov in datum dostopa do vira.