E-prosojnice

 


E-prosojnice so namenjene podpori predstavitve, ponazoritvi (multimedija – zvok, slika, film, linki…), ne branju! Vsebino prosojnic naj predstavljajo ključne besedne zveze, ki jih pojasnjujete s pripovedovanjem.  Tematiko razdelite na več prosojnic. Na vsaki predstavite en vsebinski sklop. Posamezni deli vsebine naj bodo enakomerno predstavljeni. Posamezna prosojnica naj vsebuje do 5 alinej, razporejenih v največ 2 kategorije. Priloge naj bodo kakovostne, izrazne (tipične) in smiselno izbrane. Ne pretiravajte z oblikami, animacijami, zvočnimi učinki ipd. Prosojnice naj bodo preproste, pregledne (enoten red in členitev), besedila naj bodo kratka in jedrnata. Pazite na likovnost izdelka (barve, simetrija, čitljivost pisav, estetski videz, kakovost slik).

 

 Kriteriji in točkovnik >>>

 Napotki za izdelavo PowerPoint predstavitve >>>