Aktualno

 

Učbeniki in potrebščine

Znanje ni samo snov, zapisana v učbeniku – je celota podatkov, ki jih imamo vtisnjene v zavesti in smo si jih pridobili z učenjem hote ali nezavedno; znamo jih pa! Tako znaš voziti kolo, uporabljati pametni telefon, poznaš nogometna pravila, znaš našteti glavna mesta sosednjih držav, znaš poštevanko itd. Učimo se celo življenje, ker čas je prinašal, prinaša in bo prinašal spremembe. Učna snov in veščine ter spretnosti, ki naj bi jih mladi osvojili na določeni stopnji vzgojno-izobraževalnega procesa, je predstavljena v učbenikih in drugih pripomočkih, ki so nam na tej poti v pomoč.

naprej Seznam potrebščin za pouk geografije in zgodovine >>>

 

Kakšen je vzorno urejen zvezek?

Ojej! A je res potrebna ta nadloga!? Ja, je, ker pomaga tebi. Delaj si pametne izpiske. Uredi jih po alinejah ali v miselni vzorec. Najslabše je, če podatke dobesedno pasivno prepisuješ. Preberi informacijo, o njej razmisli, poišči ključni podatek in ga umesti v svoj zapis. Tako se aktivno učiš, o snovi razmišljaš, jo povezuješ z znanimi dejstvi in jo osmisliš. Bodi aktiven! Tudi rokometa se ne naučiš igrati zgolj s spremljanjem televizijskega prenosa tekme. V zvezku je smiselno imeti: čitljiv in urejen zapis (“lepopisje” ni pogoj), rob (zapisan datum, pripombe in ključne pojme), strokovno pravilne skice in zapise ter priloge (risbe, članke, fotografije, grafikone).

naprej Zvezek smiselno uredi – to je tvoj pripomoček  >>>

 

Statusi (športnika, kulturnika in mladega raziskovalca)

Pri pouku učenci s statusom sodelujete in delate kot ostali učenci, imate pa možnost, da dokažete svoje znanje v skladu s svojim načrtom ustnega preverjanja znanja. Skladno z dogovorom, lahko prilagajate tudi specifične šolske aktivnosti. Dva tedna pred zaključkom ocenjevalnega obdobja ste učenci s statusom izenačeni z ostalimi učenci, če predhodno niste sami poskrbeli za pridobitev ustnih ocen.

naprej  Več  >>>

 

Govorilne ure

Vsak prvi torek v mesecu:  17.00 – 18.30 in vsak ponedeljek: 10.20 – 11.00

 

Mentorska ura za učence

Petek, po 13.00  (predhodna najava)