Predstavitev

Pri urah geografije in zgodovine učenke in učenci pridobivate tista vsebinska in procesna znanja, s katerimi boste lažje razumeli svet okoli sebe ter živeli in delovali v njem sedaj in v prihodnosti. Pot do takšnih znanj ni le poslušanje, branje in pomnjenje, ampak razvijanje določenih veščin in spretnosti ter aktivno učenje – samostojno pridobivanje in uporaba informacij, raziskovanje,  analiziranje, sklepanje, razmišljanje in reševanje problemov. Tako učenje je za vas napornejše, a je bolj učinkovito in uporabno, razvija kritičnost in ustvarjalnost ter postane izziv. 

Spletišče je praktična popotnica za pouk geografije in zgodovine ter spremljajočih aktivnosti. V zavihkih so informacije, ki vam bodo koristile – napotki o uspešnem učenju, povezave na učna gradiva, predlagane teme in navodila za referate, opisni kriteriji ocenjevanja, predstavitev šolskih aktivnosti, ki se jim lahko pridružite in jih soustvarjate… Vabim vas, da jih “prelistate”.

 

Mojmir Mosbruker

profesor geografije in zgodovine, učitelj višji svètnik

E-pošta: mojmir.mosbruker@guest.arnes.si

 

IV. osnovna šola Celje

Dečkova 60, 3000 Celje, Slovenija

Tel. +386 3-4285410

E-naslov: http://www.facka.si/

 

“Učitelj ne uči, ampak ustvarja možnosti za učenje.”  (Einstein)

“Zgodovina ne opisuje preteklosti, ampak tisto, kar nam omogoča, da gradimo prihodnost.”  (Boucheron)