Odprto učenje

 

V modelih ustvarjalnega pouka so v ospredju individualizacija dela ter izkustveno in sodelovalno učenje. Sintetični modeli poudarjajo uporabo širokega spektra znanja, eksemplarični potekajo na primeru vzorčnih in tipskih primerov, ki jih posplošimo, multimedijski so zastopani v bogatem izboru in uporabi e-gradiv ter sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, problemsko-ustvarjalni modeli pouka pa so realizirani s projektnim poukom in praktičnim učnim delovanjem ter oblikovanjem modelov delovanja. Znanje, pridobljeno v teh modelih pouka, je proces in ne več zgolj proizvod. 

 

 

plakat    vulkan   grad   kocke

Plakati, referati, modeli, prospekti 

Poglabljanje tematike in suvereno predstavljanje >

 

Praktično delo – vulkanizem 

Nazornost in razvoj ustvarjalnosti >

 

Praktično delo – Človek gradi 

Razvoj spretnosti in praktičnih idej >

 

Praktično delo – učila,   uganke, sestavljanke

Specifična konkretizacija uporabnega znanja >

 

e_gradiva   igranje   delavnica   film

Samostojno delo z elektronskimi gradivi 

Neodvisno od kraja in časa, lastni tempo dela >

 

Igranje vlog – turistične regije, srednji vek

Izkustveno učenje s situacijskimi igrami >

 

 

Delavnice – Arhitekturni maraton, 2015

Poiskati rešitve za izboljšanje podobe sosesk >

 

 

Geološki razvoj slovenskega ozemlja

Lastno videnje, zabeleženo na filmu, 2009 >

teren   raz_n        

Terensko delo – učilnica na prostem

Realizacija učnih izkušenj, pridobivanje veščin in timsko delo >

 

Mladinsko raziskovalno delo

Razvoj sposobnosti samostojnega načrtovanja in izvedbe raziskave >