Plakat

 


Plakat je sporočilo, v katerem snovno, besedno, slikovno in grafično predstavimo referat, seminarsko nalogo, projekt. Kakšen je dober plakat? Naj vzbudi našo pozornost. Lahko informira, provocira, motivira, nasmeje ali odbija. Z opazovalcem vidno komunicira. Je jasen, jedrnat in razumljiv brez avtorjevega pojasnila. Čitljiv je z razdalje 2,5 m. Lahko je sestavljen samo iz fotografij, lahko samo iz besedila, a vsebuje malo teksta. Vsebina je informativna, preprosta, izvirna in “udarno” predstavljena ter sledi rdeči niti ali bistvenemu sporočilu. Pomembni so ustrezna količina informacij, smiselna zgradba snovi, izvirne rešitve predstavljenih tem in likovnost (videz). Naveden so avtor in uporabljeni viri ter literatura (manj opazno, v sklopu plakata, lahko tudi na hrbtni strani).

 

 Kriteriji in točkovnik >>>