Igranje vlog

 

Z igranjem vlog učno gradivo predstavite z dramatizacijo, v kateri simulirate resnična dejstva in okoliščine v namišljeni situaciji. Učna snov torej ni “zapisana kot dejstva”, ampak jo razberete iz igranih vlog in besedil  posameznikov… kot v gledališki predstavi ali filmu.

 

Potek dela

Najprej se seznanite s snovjo. Izpostavite bistvo tematike in ključni obseg vsebine. Nato ustvarite namišljeno situacijo, v kateri boste z igranjem določenih vlog predstavili resnično snov. Vloge vsebinsko določite in jih razdelite, pripravite dialoge, sceno in načrtujete potrebščine. Delo si medsebojno razdelite.

 

Pomen

Igra simulacij ali “igranja vlog” je zahtevna, a zabavna in učinkovita metoda pridobivanja snovi, ki pusti sledi  širokemu krogu udeležencev. “Občinstvo” na zabaven in nenavaden način spoznava učno gradivo, največkrat s tipičnimi dogodki, značilnostmi in ključnimi bistvi. So miselno aktivni pri sprejemanju informacij. Nastopajoči aktivno usvajajo višje kategorije znanj, ki jih uporabijo, problemsko predstavijo, iščejo svoje rešitve ter pri pripravi simulacij razvijajo številne ustvarjalne veščine. Dejstva samostojno umeščajo v realni svet. Vrednotijo in oblikujejo stališča. Predstavljajo in utemeljujejo lastne ideje in sodelujejo v skupini.

 

Uporabnost

Metoda je uporabna za projektno delo in medpredmetno povezovanje:

  • retorika, govorni nastop, besedišče,
  • režiranje igre, psihološka in “tehnična” priprava igralcev,
  • vsebina posameznega “predmeta” ali več predmetov ter strokovno izrazoslovje,
  • nastop v tujem jeziku,
  • izdelava maket in predmetov iz papirja, lesa,
  • urejevanje kostumov, postavljanje scene, idr.).

Priročna je za izvedbo ključnih, kratkih predstavitev, brez obširnih priprav sredstev in prostora. Lahko jo uporabite za spoznavanje učne snovi, za ponazoritev, utrjevanje ali ponavljanje. Lahko jo pripravite v obliki monoigre.

 

 

 Kriteriji in točkovnik >>>