predstavitev

 


Pri urah geografije in zgodovine učenke in učenci pridobivate tista vsebinska in procesna znanja, s katerimi boste lažje razumeli svet okoli sebe ter živeli in delovali v njem sedaj in v prihodnosti. Pot do takšnih znanj ne more biti le poslušanje in pomnjenje, ampak razvijanje veščin in spretnosti ter aktivno učenje s samostojnim pridobivanjem in uporabo informacij, z reševanjem problemov, z razmišljanjem in s sklepanjem. Tako učenje je za vas napornejše, a omogoča uporabnost, ustvarjalnost in izziv. 

Spletišče je praktična popotnica za pouk geografije in zgodovine ter spremljajočih aktivnosti. V zavihkih so informacije, ki vam bodo koristile – napotki o uspešnem učenju, povezave na učna gradiva, predlagane teme in navodila za referate, opisni kriteriji ocenjevanja, predstavitev šolskih aktivnosti, ki se jim lahko pridružite in jih soustvarjate… Vabim vas, da jih “prelistate”.


 

Mojmir Mosbruker

prof. geografije in zgodovine, učitelj svètnik

E-pošta: mojmir.mosbruker@guest.arnes.si


 

IV. osnovna šola Celje

Dečkova 60, 3000 Celje, Slovenija

Tel. +386 3-4285410

E-naslov: http://www.facka.si/


 

“Zgodovina ne opisuje preteklosti,

ampak tisto, kar nam omogoča,

da gradimo prihodnost.” 

(P. Boucheron)