Esej

 


je zahtevno in kompleksno delo – je nekakšen “strokovni spis”. V uvodu predstavite osnovno misel ali trditev, ki jo v jedru podrobneje prikažete. Snov smiselno razporedite v odstavke. Esej mora biti tekoče berljiv – ko v odstavku določeno vsebino pojasnite, preidete na novo s smiselnim prehodom. V zaključku kratko ponovite bistvo sestavka in podate nekatere “rešitve problema”. V delu ste izvirni. Med strokovne izraze in dokaze vključujete lastno razmišljanje. Esej mora imeti glavo in rep ter “rdečo nit” (osrednjo temo, okoli katere “se vrtite” z razlago; pazite, da se ne zgubite) – neprestano morate “videti gozd in ne le posameznih dreves”. 

 

 Kriteriji in točkovnik >>>