Časovni trak


 

S časovnim trakom kronološko[1] predstavljamo dogodke iz preteklosti. Je zgoščena predstavitev časovnega dogajanja v preteklosti s ključnimi, najbolj tipičnimi informacijami[2] ter označenim časom. Smisel je, da tipične dogodke nazorno in razumljivo predstavimo v času in prostoru[3]. Lahko izberemo  različno dolga časovna obdobja in prostorsko različno obsežna. Časovne primerjave podajo razvoj dogodkov, prostorske primerjave s širšim območjem pa dogodke osmislijo. Tehnike in oblike izdelave časovnega traku so poljubne.

 

Potek dela

  1. Izbira prostora in časa – dogodki na izbranem prostoru v smiselno izbranem času.
  2. Inventar[4] svetovnih/evropskih/domačih zgodovinskih dogajanj po obdobjih (primer – tabela spodaj).
  3. Iskanje gradiva za predstavitev (likovnega, predmetnega, fotografskega, tekstovnega).
  4. Izbira načina predstavitve ter izbor prilog in besedil à zgoščevanje informacij.
  5. Izdelava časovnega traku – pozorni smo na ključno vsebino in izraznost (izražena tipična predstavitev – ključna beseda, besedna zveza ali sličica nas spomni na celoten vsebinski dogodek), enakovrednost informacij (vsebina je enakomerno in enakovredno predstavljena), sistematičnost (urejenost, načrtnost, premišljenost), nazornost (pomeni, da vsebuje elemente, ki povečujejo razumljivost, dojemljivost) in likovnost izdelka (način oblikovanja in upodabljanja) v različnih tehnikah z različnimi pripomočki. Izpostavljena je ustvarjalnost!

                                          Primeri časovnih trakov  >>>

 

 

 Navodila, kriteriji in točkovnik  >>>

 


[1] kronološko – glede na časovno zaporedje nastajanja

[2] primeri ključnih informacij: pri Rdeči kapici npr. izpostavimo sličico z Rdečo kapico in volkom, pri Pepelki – izgubljeni čeveljc, pri nacizmu – svastiko, pri komunizmu – rdečo zvezdo ali srp in kladivo, pri predstavitvi IV. OŠ Celje – znak šolski ipd.

[3] Časovni trak izdelujemo za različna smiselna časovna obdobja in prostorska območja, npr.: Moje 9-letno šolanj na IV. OŠ Celje, Potovanja naše družine v obdobju …. – ….., Razvoj Celja po II. svetovni vojni, Slovenija v srednjem veku, Razvoj fizike v obdobju …. – ….., Prazgodovina, Razvoj Cinkarne od nastanka do danes, Vzpon in propad Celjskih knezov, Boj za pravice žensk, Nastanek in razvoj geografije, Odkrivanje Južnega tečaja, Slovenski književniki in njihova dela v času romantike idr….

[4] Inventar – skupek stvari, ki sestavljajo zaokroženo celoto