Kako se učiti?

 

Veš, določene stvari moraš razumeti, da se jih lahko naučiš, druge pa se moraš naučiti, da jih razumeš. Zapomni si, da ni važno, koliko si se učil, temveč kaj znaš! Poišči svoj tempo in sistem učenja. Ne razmišljaj o učnem gradivu zaprto, omejeno na učbenik. Vsebino poveži z že znanim – z novimi informacijami iz učbenika dograjuj že znano. Pa ne sprašuj se vedno, “kje v življenju bom pa to potreboval?” Namen učnega gradiva ni samo “znaš-napiflano-snov”, temveč je širši: matematika nam razvija logično mišljenje, naučena pesmica nam razvija spominski del možganov, zemljevidi in orientacija nam oblikujejo prostorske predstave, zgodovinska pretekla dejstva nam osmišljajo današnji dan, rednost in vztrajnost nam krepita značaj… Torej – korajža velja!

 

Pripravi se na učenje

 • Uredi si prostor, kjer se boš učil in pripravi pripomočke.
 • Poišči si svoj lastni smisel učenja.
 • Vzemi si nekaj časa za sprostitev.

Prilagodi si učno gradivo

 • Hitro preglej gradivo, ki se ga moraš naučiti.
 • Zabeleži si znane vsebine, tiste, ki jih že znaš.
 • Gradivo prilagodi svojim sposobnostim:
  • poišči in uredi slike, skice ipd.
  • morda zapisano snov uredi v miselni vzorec
  • preglej, uredi ali nariši grafikon

Preuči učno snov

 • Snov razdeli na smiselne manjše dele.
 • Sproti izpisuj ključne besede, ki te bodo spomnile na vsebino (izpiski zahtevajo zbrano branje, aktivno razmišljanje o snovi in so pripomoček pri ponavljanju).
 • Izpisane pojme, vprašanja uredi v zapis (po točkah ali v miselni vzorec).
 • S pomočjo ključnih besed gradivo pripoveduj, obnovi s svojimi besedami. Ne pozabi, da tudi  fotografije in druge priloge ponazarjajo in podajajo informacije.
 • Če je možno, o snovi razpravljaj s sošolci, prijatelji ali starši.
 • Poskusi našteti glavne točke gradiva po pomembnosti.
 • Če ne gre, predelaj gradivo še enkrat.

Smiselno si zapomni čim več

 • Zapomni si le ključna dejstva.
 • O gradivu si ustvari čim več asociacij (miselnih zvez, povezav, ki te bodo spomnile na vsebino).
 • Ponavljaj in vadi snov (pomagaj si z zapisom snovi).
 • Poskusi novo znanje uporabiti – poišči svoje primere, razmisli o drugačnih rešitvah, poišči podobne primere itd.

 

In kako to izgleda v praksi? Pametno je, da snov utrjuješ s pomočjo zapiskov. Zato delaj pametne zapiske; šolske dopolni tako, da bodo ustrezali tebi! Pri ponavljanju poskusi celo učno temo pojasniti v samo 3-5 stavkih (ključne ugotovitve). Postavi se pred ogledalo in “onemu” razloži snov na glas! Zamisli si, da  snov razlagaš  mlajšemu bratu/sestri/prijatelju, ki vedno in ponovno na koncu vpraša “Zaka?”. Snov uredi v miselni vzorec in ga opremi s fotografijami, skicami, statističnimi podatki ipd. Igraj se učitelja – znano snov spremeni v vprašanja (o snovi napiši nekaj ključnih vprašanj).  Pri učenju se ne “zapiraj” v besedilo v učbeniku – odpri obzorje vsemu, kar o tem že veš (filmi, potovanja, izkušnje, revije, pripovedovanja, drugi šolski predmeti…). Ne piflaj se stavkov na pamet – poišči bistvo in ga povej s svojimi besedami.

 

 

naprej  Napotki za izpisovanje ter urejanje učne snovi v zapis   >>>

 

Oglej si kratek film o učenju ↓