Kako se učiti?

 


Veš, določene stvari moraš razumeti, da se jih lahko naučiš, druge pa se moraš naučiti, da jih razumeš. Zapomni si, da ni važno, koliko si se učil, temveč, kaj si se naučil, kaj znaš! Poišči svoj tempo in sistem učenja. Ne razmišljaj o učnem gradivu zaprto, omejeno na učbenik. Vsebino poveži z že znanim; ogromno namreč veš (filmi, internet, pogovori, potovanja, knjige, revije idr.) – z novimi informacijami iz učbenika dograjuj že znano. Pa ne sprašuj se vedno, “kje v življenju bom pa to potreboval?” Namen učnega gradiva ni samo “znaš-napiflano-snov”, temveč je širši: matematika nam razvija logično mišljenje, naučena pesmica nam razvija spominski del možganov, zemljevidi in orientacija nam oblikujejo prostorske predstave, zgodovinska pretekla dejstva nam osmišljajo današnji dan, rednost in vztrajnost nam krepita značaj… Torej – korajža velja!


 Pripravi se na učenje

 • uredi si prostor, kjer se boš učil in pripravi pripomočke
 • poišči si svoj lastni smisel učenja
 • vzemi si nekaj minut (ur) za sprostitev

Prilagodi si učno gradivo

 • hitro preglej gradivo, ki se ga moraš naučiti
 • zabeleži si znane vsebine, tiste, ki jih že znaš
 • gradivo prilagodi svojim sposobnostim
  • poišči in uredi slike, skice ipd.
  • morda snov zapiši v miselni vzorec
  • preglej, uredi ali nariši grafikon

Preuči učno snov

 • snov razdeli na smiselne manjše dele
 • izpiši si ključne besede, ki te bodo spomnile na vsebino; morda si jih urediš v miselni vzorec
 • s pomočjo ključnih besed gradivo pripoveduj (obnovi) s svojimi besedami
 • če je možno, o snovi razpravljaj s sošolci, prijatelji ali starši
 • poskusi našteti glavne točke gradiva po pomembnosti
 • če ne gre, predelaj gradivo še enkrat

Smiselno si zapomni čim več

 • zapomni si le ključna dejstva
 • o gradivu si ustvari čim več asociacij (miselnih zvez, povezav, ki te bodo spomnile na vsebino)
 • ponavljaj in vadi snov
 • poskusi novo znanje uporabiti – poišči svoje primere, razmisli o drugačnih rešitvah, poišči podobne primere itd.

 


naprej  Oglej si primer smiselnega izpisovanja in urejanja učne snovi (408 KB, pdf)   >>>

naprej  Oglej si kratek filmski izsek o učenju – spodaj (4,78 MB, mp4)