odprto učenje

 


V modelih ustvarjalnega pouka so v ospredju individualizacija dela ter izkustveno in sodelovalno učenje. Sintetični modeli poudarjajo uporabo širokega spektra znanja, eksemplarični potekajo na primeru vzorčnih in tipskih primerov, ki jih posplošimo, multimedijski so zastopani v bogatem izboru in uporabi e-gradiv ter sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, problemsko-ustvarjalni modeli pouka pa so realizirani s projektnim poukom in praktičnim učnim delovanjem ter oblikovanjem modelov delovanja. Znanje, pridobljeno v teh modelih pouka, je proces in ne več zgolj proizvod. 


 

plakat    vulkan   grad   kocke

plakati, referati, modeli, prospekti 

Poglabljanje tematike in suvereno predstavljanje >

 

praktično delo – Vulkanizem 

Nazornost in razvoj ustvarjalnosti >

 

praktično delo –     Človek gradi 

Razvoj spretnosti in praktičnih idej >

 

praktično delo – učila,   blokdiagrami

Specifična konkretizacija uporabnega znanja >

 

e_gradiva   igranje   delavnica   film

samostojno delo z elektronskimi gradivi 

Neodvisno od kraja in časa, lastni tempo dela >

 

igranje vlog – turistične regije, srednji vek

Izkustveno učenje s situacijskimi igrami >

 

 

delavnice – Arhitekturni maraton, 2015

Poiskati rešitve za izboljšanje podobe sosesk >

 

 

geološki razvoj slovenskega ozemlja

Lastno videnje, zabeleženo na filmu, 2009 >

teren   raz_n        

terensko delo – učilnica na prostem

Realizacija učnih izkušenj, pridobivanje veščin in timsko delo >

 

mladinsko raziskovalno delo

Razvoj sposobnosti samostojnega načrtovanja in izvedbe raziskave >