Zapis snovi

 

Zapis snovi je urejena učna snov, predstavljena s ključnimi pojmi, besednimi zvezami in prilogami. Gradivo preberemo in ga razdelimo v krajša poglavja. Označimo ključne pojme in jih izpišemo. Izpiske uredimo (“pospravimo” – razporedimo učno gradivo v smiselne enote). Zapis opremimo s prilogami in ga oblikujemo. Nastane urejen zapis gradiva v obliki točk in alinej ali v obliki miselnega vzorca. Izpiski in zapisi  so nepogrešljivi pri ponavljanju učne snovi ter so prvi korak pri sestavljanju referatov.

 

Zakaj delamo izpiske in zapise snovi?

 • Lažje se orientiramo v učnem gradivu.
 • Z izdelanim zapisom gradiva utrjujemo ali ponavljamo snov.
 • Pri izdelavi izpiskov smo miselno aktivni in se aktivno učimo.
 • Pridobivamo drugačna “nenapiflana” znanja.
 • Pridobivamo sistematičnost in
 • krepimo ustvarjalnost.

 

Potek dela

 1. Informativno pregledamo snov (naslove, podnaslove, besedilo, priloge – fotografije, zemljevide, grafikone…), vprašanja, slovar novih pojmov idr. Sproti beležimo že znana dejstva in vprašanja, ki se ti pojavljajo.
 2. Med ponovnim podrobnim branjem izpisujemo ključne pojme po poglavjih.
 3. Pred urejanjem zapisa moramo snov (po)znati. Morda jo preberemo še enkrat, dvakrat?
 4. Ključne pojme uredimo (po točkah/alinejah).
 5. Poiščemo in v zapis priložimo priloge ter jih opremimo.
  • Rešimo zastavljene naloge (so lahko v prilogi navodil, v učbeniku ali drugje). Velikokrat naloge poudarjajo in ponazarjajo snov. Razmislimo, ali lahko rezultate nalog smiselno vključimo v zapis snovi.
  • Poiščemo priloge (fotografije, podatke, zemljevide…), izdelaš skice, risbe, uganke… in jih priložimo v zapis. Z izraznimi prilogami si bomo lažje zapomnili/ponazorili snov. Določene učne enote lahko ponazorimo samo s pomočjo prilog (fotografije, grafikoni…).
  • Priloge opremimo z naslovom, ali še bolje – s svojim komentarjem.
 6. Zapis oblikujemo – urejen in s prilogami opremljen zapis dokončno oblikujemo v zapis po točkah in alinejah ali v miselni vzorec. Preglednost je zagotovljena z največ 3 nivoji alinej. Drugače je pri miselnem vzorcu, ki ga lahko poljubno razvejamo.

 

Miselni vzorec

je nekakšna “narisana” shema učne snovi. Gradivo prebereš, ga razdeliš v krajša poglavja in ga poenostavljeno, z bistvenimi, ključnimi pojmi razporediš v zapis. V miselni vzorec ne pišeš celih stavkov in dolgih besedil. Sestavljen je iz ključnih pojmov, ki so urejeni v “drevesno” sestavo – od “korenin” (predznanje, uvod) in “debla” (jedro, povzetek, rdeča nit), do “glavnih vej” (bistveni pojmi, ki sledijo vsebini snovi) in “stranskih vej” (podrobnosti, zanimivosti). Največja vrednost miselnega vzorca je, da si s shemo lažje predstavljaš učno gradivo; je torej “narisana” snov, opremljena s krivimi ali ravnimi črtami, povezavami, puščicami, simboli, skicami, fotografijami ipd. Bodi pozoren na preglednost, hierarhijo in likovnost izdelka. 

 

  Primer izpisa snovi in oblikovanje zapisa (Rdeča kapica)  >>> 

  Primer izpisa snovi in oblikovanje zapisa (Kmetijstvo Azije)  >>> 

  Opisni kriteriji in točkovnik za ocenjevanje izpiskov >>>